Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

VVB en de AVG. (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De administratie van de VVB m.b.t. registratie persoonsgegevens was al voor de wijziging naar de AVG in orde. De Laptop van het secretariaat is beveiligd met een wachtwoord en voor het eventuele “hacken” hebben wij geen databestanden met persoonsgegevens in/op deze Laptop. Alle persoonsgebonden gegevens kunnen wij via een speciaal programma met een speciaal wachtwoord bij Sportvisserij Nederland opvragen en worden ingezien. Gegevens die wij opslaan t.b.v. onze ledenadministratie zijn op een aparte gegevensdrager opgeslagen. Ons beeldmateriaal met personen is voor dezelfde redenen ook buiten de Laptop opgeslagen en bij onze activiteiten werd en wordt altijd gevraagd of er bezwaar is dat tijdens de activiteiten foto’s worden gemaakt. Dikwijls krijgen wij beeldmateriaal achteraf aangeboden door begeleiders, ook deze worden separaat opgeslagen. Mochten er in het verleden opnames zijn gemaakt waar U bezwaar tegen hebt dan kunt U dit kenbaar maken bij het secretariaat en worden deze alsnog verwijderd. Indien U geïnteresseerd bent, de VVB heeft een “Privacyverklaring” opgesteld welke door leden kan worden opgevraagd, hierin is vastgelegd wat wij met uw persoonsgegevens mogen doen.

        


Met vriendelijke groeten, Hengelsportvereniging
V.V.B. Ruud Zandvliet, Voorzitter/Secretaris.

Tel. 06-42910002 www.hsvvvb.nl