Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

06-42910002
info@hsvvvb.nl

Vergunningen.

Wij geven de volgende vergunningen uit:

Vispassen*), met “de Visplanner” **) hiermee kunt U digitaal aantonen dat U in dat water mag vissen.

Jeugdvergunning, voor leden jonger dan 14 jaar.

Dagvergunning, voor passanten.

Nachtvergunning, deze is alleen voor leden met een Vispas (vanaf 14 jaar).

*)       M.i.v. 2019 hebben wij de ledenadministratie ondergebracht bij het Servicebureau van Sportvisserij Nederland, dit houdt in dat alles wat met de Vispas heeft te maken U dit rechtstreeks met Sportvisserij Nederland moet regelen.

U kunt dit op verschillende manieren doen:

Per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Per internet: www.mijnsportvisserij.nl

Per telefoon: 0900-2025358 (€1,- per gesprek).

Dit is geen onwil onzerzijds, maar willen we dat alles zonder fouten verloopt dan moet alles centraal geregeld worden, e.e.a. heeft ook te maken met de nieuwe AVG wet.

**)      Het boekje “Landelijke lijst van Nederlandse viswateren” heeft zijn langste tijd gehad,

hiervoor is de “Visplanner” in de plaats gekomen.

Deze moet u aan het water bij U hebben: 

- de Vispas,

- de Visplanner op uw telefoon of uitgeprinte gegevens van dat water en een ID bewijs.

Wilt U toch het boekje hebben dan kunt U dit bestellen bij Sportvisserij Nederland, de Visvergunning kunt U aanvragen bij het secretariaat met opgave van Uw lidmaatschapnummer.

ALGEMEEN REGLEMENT V.V.B.
Het is en blijft altijd Uw verantwoordelijkheid voor het hebben van
de juiste vergunningen.
1.
U dient bij eerste verzoek Uw Vispas en/of vergunning(en) aan de door de VVB aangestelde controleurs,
BOA ’s en Politie te tonen.
2.
Het is verboden om vis te doden, onnodig te verwonden of zodanig te behandelen dat deze hierdoor kan
worden beschadigd.
3.
Het is verboden om vis(sen) in bezit te hebben, deze dienen onmiddellijk in het zelfde water te worden
terug gezet.
Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is niet toegestaan.
4.
Het is verboden om te vissen met gekleurde maden of met levende vis als aas.
5.
Het is verboden om kampvuren aan te leggen of te BBQ ’n aan het water, behoudens op de daarvoor
aangewezen plaatsen. U dient gebruik te maken van aangewezen visplekken of visvlonders, indien die
aanwezig zijn. Dit ter bescherming van oevers c.q. beplanting in parken.
6.
Het is verboden om afval op de oevers of in het water achter te laten.
7.
Het is verboden om rietkragen of oeverbeplantingen te beschadigen.
8.
Het is verboden gebruik te (blijven) maken van een vissteiger, indien een invalide daarop wenst plaats te
nemen. Behoudens als deze geen bezwaar heeft.
9.
U dient zodanig te vissen dat de naast U zittende vissers geen hinder van U ondervinden.
10.
Het is verboden om met een motorvoertuig de uitrusting naar de visplaats te brengen of te halen. U dient
te parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen of op de openbare weg.
11.
Het is verboden om particuliere terreinen te betreden, tenzij door de eigenaar schriftelijke toestemming
is verleend.
12.
Bij het karpervissen is een onthakingsmat, onthakingstang en een speciaal (ruim)
karperschepnet
verplicht i.v.m. het voorkomen van schade aan vis.
13.
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt -door of aan
vergunninghouder- of -door of aan onder diens toezicht staande personen-.
14.
Op de vergunningen mogen geen wijzigingen worden aangebracht, hierdoor maakt U deze ongeldig.
Ter bescherming van de vereniging zullen leden die zich ernstig misdragen,
worden ontzet uit hun lidmaatschap volgens artikel 6 lid 4 van de statuten.
Zoals ook vermeld in het huishoudelijk reglement op de website.
De ontzetting wordt gemeld bij
Sportvisserij Nederland.
Hengelsportvereniging V.V.B., Secretariaat, Wichersstraat 5, 2241 LG Wassenaar.
tel. 06-42910002.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
www.hsvvvb.nl