Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

Waterkwaliteit en controle.

De waterkwaliteit is niet goed in gemeente Voorschoten, hieraan liggen een aantal problemen die zowel gemeente Voorschoten als Hoogheemraadschap Rijnland samen moeten oplossen. Zij zijn beide verantwoordelijk. Gemeente Voorschoten heeft een financieel probleem terwijl Hoogheemraadschap Rijnland meer geïnteresseerd is in de kwantiteit dan in de kwaliteit. De VVB en haar leden zijn hiervan de dupe. Er is in 11 jaar veel gesproken maar weinig uitgevoerd. Er zijn teveel riooloverstorten, waardoor de mogelijkheid bestaat van besmetting met de E-coli bacterie. De gemeente ziet geen gevaar en laat de kinderen gewoon in de waterspeeltuin (in Park Noord-Hofland) spelen en als ze wat vermoeden zetten ze borden ‘Verboden te Vissen’ neer, een niets zeggend berichtje in de krant en klaar is Kees. Al de singels/sloten waarop riooloverstort plaatsvind worden gebaggerd tot aan de leggermaat, de rotzooi uit het riool ligt onzichtbaar op de bodem. Daarbij komt dat alle wateren wel aan de leggermaat voldoen maar veel te ondiep zijn, hierdoor warmt het water te snel op en neemt de zuurstofverzadiging in het water af, ook dat zorgt voor dode vissen. Er is in het verleden botulisme uitgebroken, we hebben dode watervogels gehad en zijn er honderden vissen gestorven op verschillende plaatsen. Ze worden geruimd en dan zie je er toch niets meer van. De VVB heeft het advies gekregen om voorlopig geen vis meer uit te zetten, dat zou kapitaal vernietiging zijn, het is geld van onze leden. Het houdt wel in dat de visstand in enkele wateren tot een minimum is gereduceerd. Op 22 oktober 2018 is door de VVB een brief aan het College de Gemeenteraad gestuurd met het verzoek om het Integraal Waterketenplan (IWKP) te integreren i.v.m. het verbeteren van de waterkwaliteit en afname van riooloverstorten. De raadsleden vonden de oplossing te duur en is alles doorgeschoven naar een nieuwe begroting.
Waterkwaliteit controle.
Sinds 2007 beschikken wij weer over een gecertificeerd Visstand beheerder, deze is ook belast met waterkwaliteit. De V.V.B. is sinds 2012 adviseur bij Gemeente Voorschoten op gebeid van (vis)waterkwaliteit en beheer. In 2008 zijn wij weer gestart met het nemen van watermonsters. De monsterlocaties zijn m.i.v. 2013 uitgebreid van 10 naar 20 plaatsen verdeeld over de gehele gemeente, dit gebeurt 9x per jaar. Van deze 20 plaatsen zijn er 2 (boezemwateren) die worden gebruikt als referentiewater, deze wateren gebruiken wij om de gemeente wateren te toetsen. Deze gegevens worden gedeeld met de gemeente Voorschoten. Door vergelijkingen te maken met de gegevens uit voorgaande jaren kunnen we een duidelijk beeld vormen. Helaas hebben de regelmatig terugkerende riooloverstorten een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Door gemeente Voorschoten en HHR zijn enkele werkzaamheden uitgevoerd. In 2012 is in Rosenburgh (aan de westzijde), volgens plan, een niveau afhankelijke aansluiting met het boezem water gemaakt. In 2015 is een aansluiting met de zuidelijke polder gemaakt, de oostelijke gracht is geannexeerd door HHR en gaat deel uitmaken van het watersysteem HHR. Vooruitlopend op de KRW hadden wij deze polder toegankelijk willen houden (migratie) voor een natuurlijk paaigebied. In 2019 zal hier en bij de duiker onder de Rosenburgherlaan toch een rooster worden geplaatst, de vis is de polder ingezwommen maar is na het paaien niet allemaal terug gekomen. De waterkwaliteit in Rosenburgh is hier de oorzaak van. Door deze aansluiting behoort dit watergebied tot het langste watersysteem binnen de gemeente, vanaf de Horstlaan tot aan het Oranje gemaal (bij Tennispark Forescate). Wij zijn in overleg met Gemeente en Hoogheemraadschap Rijnland om de kwaliteit te verbeteren, de doorstroom in Rosenburgh moet met het water uit de polder beter worden en er moeten juiste waterplanten worden toegevoegd. Daarna kan weer vis worden uitgezet.
Het is van belang dat vervuiling of vissterfte direct wordt doorgegeven op e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 06-42910002 of op het 24 uur nummer van Hoogheemraadschap Rijnland tel. 071-3063063. De vissen zijn U zeer dankbaar..
 
 
 watermonsters 2021 vvb