Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

PRIVACYVERKLARING.

Hengelsportvereniging Voorschotense Visserij Belangen (hierna te noemen VVB) is gevestigd op het adres van de secretaris en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40446919. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 Voorschotense Visserij Belangen (VVB) verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u: a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de VVB. b. een product of dienst afneemt bij de VVB (zoals een abonnement op onze nieuwsbrieven, deelneemt aan cursussen of evenementen e.d.); c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).
1.2 De VVB verzameld (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens: a. voorletters en naam; b. geboortedatum; c. adres; d. e-mailadres; e. telefoonnummer; f. leeftijd; g. geslacht; h. rekeningnummer(s); i. het lidmaatschap(nummer) van een hengelsportvereniging; j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.); k. browsercookies.
1.3 De VVB kan deze gegevens gebruiken om: • het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten; • beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening); • voorlichting (informatievoorziening); • onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport); • handhaving.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Voorschotense Visserij Belangen via telefoonnummer 06-42910002 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor: (a) meer informatie over de wijze waarop de VVB persoonsgegevens verwerkt; (b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring; (c) inzage in de persoonsgegevens die de VVB met betrekking tot u verwerkt; (d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de VVB.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De VVB zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.
3.2 De VVB treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
4.1 De VVB zal uw gegevens aan de volgende derden verstrekken: • verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening); • personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.
4.2 De VVB verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of de VVB daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5. FOTO’S (bij/van evenementen)
In principe is het maken van foto’s in de openbare ruimte en het publiceren van die foto’s in de krant, het verenigingsblad of op de website van de vereniging toegestaan. Dit ligt anders als de afgebeelde persoon een 'redelijk belang' heeft om zich tegen publicatie van zijn portret te verzetten. Vaak gaat het dan om een privacybelang. Een foto van iemand bij een nieuwsbericht kan gerechtvaardigd zijn door de nieuwswaarde ervan, ook al is die persoon er zelf niet blij mee dat zijn foto wordt gepubliceerd. Het algemene belang van de vrije nieuwsgaring gaat in dat geval vaak voor een persoonlijk belang. (Het is dus meestal wel toegestaan foto's te maken in de openbare ruimte en die te publiceren, zonder dat de personen die in beeld komen toestemming hoeft te worden gevraagd. De fotograaf moet zich wel rekenschap geven van de belangen die de gefotografeerde mensen zouden kunnen hebben. Denk bijvoorbeeld aan het fotograferen van kinderen. Bij twijfel is het beter vooraf om toestemming te regelen, bijvoorbeeld door op een aanmeldingsformulier aan te geven dat door deel te nemen aan het evenement, de kans bestaat dat er foto’s worden gemaakt die op de website of ander medium kunnen worden gepubliceerd”).

6. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen. Voorschoten, 24 mei 2018 Voorschotense Visserij Belangen, Namens bestuur, Ruud Zandvliet, Voorzitter.