Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen


Viswater in Voorschoten.

De Vliet of Rijn-Schiekanaal is geen Gemeente water en dus geen VVB water.
Op alle wateren, welke vanaf de openbare ruimte te bereiken zijn, mag gevist worden. Hierbij moet U wel de begroeiing ontzien, vernielen van groen kan Uw Vispas of vergunning kosten en zijn de reparatiekosten voor Uw rekening.
De viswateren zijn alle geschikt voor de jeugd en voor de recreatie visser. Er zijn vijvers, grachten, singels en sloten. Op enkele wateren is door riooloverstorten het visbestand slecht. Ook moet U na het vissen de handen wassen, de mogelijkheid bestaat om met de E-colibacterie besmet te raken. De VVB is geadviseerd door Sportvisserij Zuidwest Nederland en Hoogheemraadschap Rijnland voorlopig geen vis meer uit te zetten. Gemeente Voorschoten werkt aan een verbeteringsprogramma waarin de VVB ook deelneemt.