Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

Algemene informatie.

Corrspondentie adres:

Postbus 1
2250AA Voorschoten

IBAN NL18INGB0005659161
BIC INGBNL02A
INCASSO ID. NL44ZZZ404469190000
KvK 40446919

 

Voorschotense Visserij Belangen (Hsv V.V.B.)
Is opgericht op 2 november 1983 en aangesloten bij Sportvisserij Nederland (lid NOC*NSF), Federatie Sportvisserij Zuid West Nederland en Visstandbeheer Commissie (VBC) Rijnland. Wij nemen deel aan diversen bijeenkomsten van: Sportvisserij Nederland, Federatie Sportvisserij Zuid West Nederland, Hoogheemraadschap Rijnland, Visstandbeheer Commissie (VBC) Rijnland, Gemeente Voorschoten en Provincie Z.H. Wij monitoren en adviseren op gebied van (vis)waterkwaliteit.

Wat doet de V.V.B.
Uitgeven van Vispassen en vergunningen.
Controle op naleving visserijwet en bescherming visrechten.
Controle waterkwaliteit.
Visbestandbeheer.
Een Viscursus voor de jeugd van (10 t/m 13 jaar).
Een Jeugdkampioenschap (8 t/m 13 jaar) alleen voor jeugd uit Voorschoten en onze jeugdleden.
Behartigen en beschermen van onze belangen.
Een maandelijkse Nieuwsbrief op website.

Om te mogen vissen.
Is wettelijk bepaald, dat kinderen en volwassenen een visvergunning van “visrechthebbende” moeten bezitten. Hiervoor zijn de Vispassen ingevoerd (Jeugdvispas en Vispas) en een plaatselijke Jeugdvergunning. Met een (Jeugd)Vispas van de V.V.B. kunt U met twee hengels vissen in +/- 80% van alle wateren in Nederland, dit is natuurlijk alleen al een reden om lid te worden van Voorschotense Visserij Belangen. Voor het houden van wedstrijden dient U in bezit te zijn van een schriftelijke vergunning van de “Visrechthebbende” en een gemeentelijke Evenementen vergunning.
(Zie onder knop ‘Aanmelden’ -> Vergunningen).

Vissen, waar mag dit?
De nieuwe regel is: U moet aantonen dat U in dat water mag vissen.
M.i.v. 2017 is de “Visplanner” wettelijk toegelaten. U kunt de App downloaden bij www.sportvisserijnederland.nl Als U gaat vissen, moet U het water opzoeken op de “Visplanner”, tik op het water, dan kunt U zien of U daar werkelijk mag vissen. Meestal staan hierbij ook specifieke regels of uitzonderringen. B.v. gebruik 1 hengel of geen vis meenemen.

Landelijke lijst van Viswateren (2019-2021).
Er zijn nog heel veel vissers die niet over een smartphone beschikken, deze kunnen de Landelijke lijst van Viswateren voorlopig nog bestellen bij Sportvisserij Nederland.
Vergeet vooral niet Uw Vispas, de Landelijke lijst van Viswateren en Uw ID bewijs (vanaf 14 jaar) mee te nemen. Bij twijfel, bel even naar de bewuste vereniging, dat is goedkoper dan een bon.

Visrecht.
Wij huren het visrecht van alle aan de gemeente Voorschoten in eigendom toebehorende en bij de gemeente in beheer zijnde openbare wateren. Het visgebied wordt aan de westkant begrensd door de spoorlijn Leiden-Den Haag, aan de oostkant door de Vliet, aan de noordkant door het Korte Vliet kanaal en in het zuiden door een denkbeeldige lijn vanaf Rosenburgh-Wilgenlaan naar de Vliet.
De Vliet is geen gemeente water en dus ook geen VVB water.
Buiten dit visgebied is onze visvergunning niet geldig.
Zie verder onder knop ‘Viswater’ en onder de knop ‘Aanmelden’ -> vergunningen.

Wij behartigen Uw belangen.
Het bestuur heeft gemeend haar oorspronkelijke doelstelling, namelijk het behartigen en uitbreiden van de visserij mogelijkheden voor haar leden in Voorschoten te vergroten. Zo hebben wij in samenwerking met Gemeente Voorschoten op diverse plaatsen visplaatsen voor mindervaliden kunnen realiseren. In 2012 is Landgoed Rosenburgh gerenoveerd en zijn daar alle visplaatsen vernieuwd. Om de natuur te beschermen bent U verplicht om van deze visplaatsen gebruik te maken. Dit is ook de reden dat in het Voorsche park vlonders zijn geplaatst, hierdoor kunt U makkelijk bij het water komen. We zijn in gesprek met de gemeente om die rare beschoeiing te laten verwijderen. Behartigen van Uw belangen betekend ook dat wij regelmatig (laten) controleren op het hebben van de juiste vergunningen, zo kunt U een verenigingscontroleur, een Federatie BOA, Gemeentelijke Toezichthouders en Politie aan het water verwachten.
Zie verder onder de knop ‘Vereniging’ ->Controles.

Duurzaam vissen.
Voorschotense Visserij Belangen gaat voor duurzaam vissen. Het gaat niet goed met de vis in Nederlandse wateren. Daar kunnen we met alle vissers wel wat aan doen, voorzichtig omgaan met de vis en zeker niet meenemen. Een meegenomen vis vang je maar één keer. In navolging van andere hengelsportverenigingen heeft de V.V.B. ook besloten dat er geen Leefnet of Bewaarzak mag worden gebruikt, dit is in het reglement vastgelegd. Voor wedstrijden wordt een uitzondering gemaakt, hierbij dient de vis direct gewogen/gemeten te worden en weer terug worden gezet zodat de vis geen nadelen ondervindt.