Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

LOODVRIJ VISSEN.

(Bron: Sportvisserij Nederland)

Nieuw onderzoek: loodverlies sportvisserij aanzienlijk lager dan geraamd.
Het loodverlies in de sportvisserij blijkt fors lager te liggen dan eerder werd ingeschat. Uit cijfers van Wageningen Marine Research blijkt dat sportvissers naar schatting jaarlijks 30 ton lood verliezen. Dat is aanzienlijk minder dan de 524 ton loodverlies die de hengelsport in 2013 werd toegedicht. Lood wordt door sportvissers veelal gebruikt als werpgewicht en komt – door verlies – soms in het water terecht. Lood is een ongewenste stof, giftig voor mens en dier. Op veel plekken in de samenleving is daarom het gebruik van lood al teruggedrongen en/of verboden. Denk aan benzine, verf, waterleidingen en in de jacht. 


De Nederlandse hengelsport zet zich al jaren in voor een schoon watermilieu en daar hoort lood niet in thuis. Een beter milieu begint immers bij jezelf. Ook de Nederlandse waterbeheerders en overheden vinden dit van groot belang. Daarom wordt binnen de Green Deal-aanpak van de overheid, die inzet op vergroening van economie en samenleving, een gezamenlijk programma gestart met als doel loodgebruik binnen de hengelsport te stoppen.

Sportvisserij Nederland werkt samen met de Rijksoverheid, Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en Dibevo aan de Green Deal Sportvisserij Loodvrij. Doel is om het loodgebruik in de sportvisserij in drie jaar tijd (in 2021) met 30% te reduceren en in 2027 een volledig loodvrije hengelsport te hebben. Een actieve opstelling in het afbouwen van het loodgebruik en de zoektocht naar alternatieven, moet de sportvisserij op weg helpen richting de totale stop waar het vissen met lood betreft.

Tot zover het loodvrij vissen, komt er nog meer nieuws dan gaat U dat van ons horen.

DUURZAAMVISSEN BIJ VVB.

Het bestuur heeft het standpunt: We gaan U voorlopig nog niets verplichten. Maar moet U als visser werpgewichten gaan kopen, doe dit dan alvast loodvrij of ga deze zelf maken. Er wordt al volop geëxperimenteerd om met kiezels of stenen als werpgewicht te gebruiken (gaatje er in boren en wartel vastzetten met niet giftige lijm). Ook bij ons zullen we in de toekomst de verplichting van loodvrij vissen over moeten nemen in het reglement. We zullen er aan moeten gaan wennen, over een paar jaar weten we niet beter. In de komende jaren zullen meer bedrijven de alternatieven werpgewichten produceren waardoor de prijzen vanzelf zullen zakken.

 loodvrij vissen logo 2020