Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

Geschiedenis.

“Hengelsportvereniging Voorschotense Visserij Belangen” is in1983 opgericht door de heren Jan de Snaijer en Jaap Teske, helaas zijn beide al overleden.
Zij begonnen met 80 leden. Per 1 januari 1984 kreeg Hsv V.V.B. het exclusieve visrecht op alle wateren binnen de gemeente Voorschoten.
Vastgelegd is dat er geen enkele andere vereniging of instantie deze wateren voor dezelfde functie kan huren.
Sinds 1988 zijn wij aangesloten, eerst bij de NVVS en de federatie de “Randstad”, nu Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuid West Nederland en konden daardoor vergunningen uitgeven.
In 2006 zijn deze vervangen door de Vispas. Sinds 1983 is het ledenaantal gestaag gestegen. Wij hebben een zeer gevarieerd ledenbestand die alle disciplines gebruiken in de hengelsport.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de Voorzitter/Secretaris en Penningmeester. Het volledige bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur aangevuld met bestuursleden,
zij vervullen samen de volgende functies: Visdocument controle, Visstandbeheer, Waterkwaliteit controle, Evenementen, Educatie, Promotie, Werving, Websitebeheer en Redactie.
Wij hebben een aantal vaste activiteiten om het vissen te promoten, o.a. een viscursus voor de jeugd, het jeugdkampioenschap voor de jeugd uit Voorschoten, op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt,
via onze website en de maandelijkse nieuwsbrief. Op onze website kunt U haast alles vinden over het plaatselijk vissen, activiteiten, nieuws en wetenswaardigheden.
(zie onder de knop ‘Kalender’ en maak voor de zekerheid een afspraak).