Welkom op de site van de
Voorschotense Visserij Belangen

 

LIDMAATSCHAPPRIJZEN 2022 & REGLEMENT.
 
Lidmaatschap is geldig van 1 januari t/m 31 december, ongeacht de datum van inschrijving betaalt
U het lidmaatschap voor een heel jaar. (Zie art. 2 Huishoudelijk reglement).
 
OPZEGGEN?
 
dit kan alleen schriftelijk of op  www.mijnsportvisserij.nl voor 1 oktober van het lopende jaar.
 
Opsturen naar:
Sportvisserij Nederland,
Postbus 162,
3720 AD Bilthoven.
Vermeld Uw lidmaatschapnummer (staat op de Vispas).
 
VERGUNNINGEN.
Jeugdvergunning (JVG) € 4,50
(geen inschrijfkosten).
 
Voor jeugdleden t/m 13 jaar (leeftijd op 1 januari) hebben wij een jeugdvergunning.
Hiermee mag alleen met één hengel met aangewezen aassoorten worden gevist binnen
gemeente Voorschoten. De Jeugdvergunning dient elk jaar opnieuw te worden aangeschaft.
Gaan zij onder begeleiding van een volwassen VVB lid vissen dan is de Jeugdvergunning niet
nodig. Omzetten van een geldige Jeugdvergunning naar de Jeugdvispas is altijd mogelijk. U gaat
naar ons verkoopadres (zie aanmelden), koopt een
Voorlopig bewijs van lidmaatschap voor de
Jeugdvispas en levert de Jeugdvergunning in, U betaald het verschil van € 8,00 bij.
De Vliet (Rijn-Schiekanaal) is geen Gemeente water en is vissen met onze vergunning verboden,
raadpleeg de “visplanner” of zie bij Kleine Vispas.
Jeugdvispas (VPJ) € 12,50
 
(geen inschrijfkosten).
Voor Jeugdleden t/m 13 jaar (leeftijd op 1 januari) die met kunstaas of met twee hengels willen
vissen hebben wij de Jeugdvispas. De Vliet (Rijn-Schiekanaal) is geen Gemeente water en is
vissen met onze vergunning verboden, raadpleeg de “visplanner” of zie bij Kleine Vispas.
(zie onderin bij Vispas en Nachtvergunning aanvragen).
Juniorenvispas (VPS18-)
€ 29,50
 
(excl. inschrijfkosten).
Voor juniorleden, vanaf 14 t/m 17 jaar, (leeftijd op 1 januari). Zij krijgen van ons een korting op het
lidmaatschap maar hebben dezelfde rechten als met een gewone Vispas. De Vliet (Rijn-
Schiekanaal) is geen Gemeente water en is vissen met onze vergunning verboden, raadpleeg de
“visplanner” of zie bij Kleine Vispas.
(zie onderin bij Vispas en Nachtvergunning aanvragen).
Vispas (VPS) € 33,50
 
(excl. inschrijfkosten).
Voor leden die ouder zijn dan 17 jaar (leeftijd op 1 januari). De Vliet (Rijn-Schiekanaal) is geen
Gemeente water en is vissen met onze vergunning verboden, raadpleeg de “visplanner” of zie bij
Kleine Vispas.
(zie onderin bij Vispas en Nachtvergunning aanvragen).
Vispas (VPS 65+)
€ 31,00
 
(excl. inschrijfkosten).
Voor leden die ouder zijn dan 65 jaar (leeftijd op 1 januari), deze krijgen een korting op het
lidmaatschap. De Vliet (Rijn-Schiekanaal) is geen Gemeente water en is vissen met onze
vergunning verboden, raadpleeg de “visplanner” of zie bij Kleine Vispas.
(zie onderin bij Vispas en Nachtvergunning aanvragen).
Vispas extra (VPS2)
€ 33,50
 
(bij eerste keer inschrijven,
excl. inschrijfkosten).
Bent U al lid van een andere vereniging maar U wilt ook van Voorschotense Visserij Belangen een
Vispas hebben, dan betaald U voor de eerste keer het volle bedrag met inschrijfkosten
.
De teveel
betaalde afdracht moet U zelf terug vorderen, gebruik
onderstaande link:
http://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/contact/default.asp?page=dubbele_afdracht
(zie onderin bij Vispas en Nachtvergunning aanvragen).
U betaald bij elke (nieuwe)inschrijving € 3,50 administratiekosten, tenzij anders vermeld.
Dagvergunning
(DVG)
€10,00
 
(geen inschrijfkosten).
Wij hebben ook een dagvergunning voor passanten. Met deze vergunning mag overdag met 2
hengels in de wateren van de V.V.B. worden gevist.
De Vliet (Rijn-Schiekanaal) is geen Gemeente
water en is vissen met onze vergunning verboden, raadpleeg de “visplanner” of zie bij Kleine
Vispas.
Nachtvergunning (NVG)
€ 6,50
 
(geen inschrijfkosten).
Onze nachtvergunning is beschermd en vastgelegd in de plaatselijke APV.
 
LET OP!
Het gebruik van een tent is in Voorschoten verboden, behalve op de aangegeven locatie.
Nachtvissen in Rosenburgh is toegestaan met een persoonlijke nachtvergunning.
Het overnachten, mag in een goed gekeurde tent (Max. 5m2, kleur groen-bruin-camouflage) of
met een paraplu maximaal 48 uur aan-een-gesloten. Na deze periode moet U de visplaats
tenminste voor 48 uur verlaten zodat andere hiervan gebruik kunnen maken.
Een nachtvergunning kan alleen worden aangevraagd als U in bezit bent van een geldige Vispas van
de VVB. U dient vermeld bedrag over te maken op NL18INGB0005659161 t.n.v. Voorschotense
Visserij Belangen.
(zie onderin bij Vispas en Nachtvergunning aanvragen).
 
KLEINE VISPAS.
Vissen in de Vliet (Rijn-Schiekanaal) is met 1 hengel toch mogelijk.
U dient een “Kleine VISpas te kopen/bestellen bij Sportvisserij Nederland.
https://www.sportvisserijnederland.nl/vispas/kleine-vispas/bestelformulier-kleine-vispas.html
De toestemming/vergunning staat beschreven op bladzijde 31 (punt 18) van de bijbehorende lijst.
 
LET OP!!
Met deze Kleine VISpas mag U
niet
in wateren van de V.V.B. vissen. In de overige
wateren binnen Voorschoten is alleen de VISpas van de V.V.B. toegestaan, te koop bij
Dierenspeciaalzaak Verhoog, Schoolstraat 7.
Nachtvissen en vissen met kunstaas verboden.
Abonnement “Het Visblad”
(VBA) € 10,00
Co
de
Deze dient U zelf aan te vragen, gebruik onderstaande link:
http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/het_visblad_online/?page=lid_worden
Opzeggen van het abonnement “Het Visblad”, gebruik onderstaande link:
http://www.sportvisserijnederland.nl/sportvissers/het_visblad_online/?page=opzeggen
Incasso?
U krijgt een korting op het lidmaatschap van € 5,00 Deze korting krijgt houder van een Voorlopig
Bewijs van Lidmaatschap (VBL) ook het jaar daar opvolgend als hij dit invult en hiervoor tekent op
zijn Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL).
 
VISPAS EN NACHTVERGUNNING AANVRAGEN.
Een Vispas dient U aan te vragen via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL).
Deze kunt U kopen bij ons enige verkoopadres Dierenspeciaalzaak Verhoog, Schoolstraat 7,
Voorschoten. Een
Nachtvergunning kunt U alleen aanvragen als U in het bezit bent van een
geldige Vispas van de V.V.B. Hebt U zich net laten registreren via een Voorlopig Bewijs van
Lidmaatschap dan dient U te wachten met de aanvraag totdat U de Vispas hebt ontvangen, dit
duurt +/- 3 weken. Daarna dient U € 6,50 over te maken op IBAN NL18INGB00005659161 onder
vermelding van Nachtvergunning en Uw Lidmaatschapsnummer, dit staat op de Vispas. Na
ontvangst van betaling wordt de vergunning opgestuurd naar het bij ons bekende adres.
 
 
ALGEMEEN REGLEMENT V.V.B.
Het is en blijft altijd Uw verantwoordelijkheid voor het hebben van
de juiste vergunningen.
U dient bij eerste verzoek Uw Vispas en/of vergunning(en) aan de door de VVB aangestelde
controleurs, BOA ’s en Politie te tonen.
 
Het is verboden om vis te doden, onnodig te verwonden of zodanig te behandelen dat deze
hierdoor kan worden beschadigd.
 
Het is verboden om vis(sen) in bezit te hebben, deze dienen onmiddellijk in het zelfde water
te worden terug gezet.
Het gebruik van een leefnet of bewaarzak is niet toegestaan.
 
Het is verboden om te vissen met gekleurde maden of met levende vis als aas.
 
Het is verboden om kampvuren aan te leggen of te BBQ ’n aan het water, behoudens op de
daarvoor aangewezen plaatsen. U dient gebruik te maken van aangewezen visplekken of
visvlonders, indien die aanwezig zijn. Dit ter bescherming van oevers c.q. beplanting in
parken.
 
Het is verboden om afval op de oevers of in het water achter te laten.
 
Het is verboden om rietkragen of oeverbeplantingen te beschadigen.
 
Het is verboden gebruik te (blijven) maken van een vissteiger, indien een mindervalide
daarop wenst plaats te nemen. Tenzij deze geen bezwaar maakt.
 
U dient zodanig te vissen dat de naast U zittende vissers geen hinder van U ondervinden.
 
Het is verboden om met een motorvoertuig de uitrusting naar de visplaats te brengen of te
halen. U dient te parkeren op de daarvoor aangewezen plaatsen of op de openbare weg.
 
Het is verboden om particuliere terreinen te betreden, tenzij door de eigenaar schriftelijke
toestemming is verleend.
 
Bij het karpervissen is een onthakingsmat, onthakingstang en een speciaal (ruim)
karperschepnet verplicht i.v.m. het voorkomen van schade aan vis.
 
De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel veroorzaakt
-door of aan vergunninghouder- of -door of aan onder diens toezicht staande personen-.
 
 
 
Op de vergunningen mogen geen wijzigingen worden aangebracht, hierdoor maakt U deze ongeldig.
Ter bescherming van de vereniging zullen leden die zich ernstig misdragen, worden ontzet uit hun lidmaatschap
volgens artikel 6 lid 4 van de statuten.
 
Zoals ook vermeld in het huishoudelijk reglement op de website.
De ontzetting wordt gemeld bij Sportvisserij Nederland.
 
Hengelsportvereniging V.V.B.
tel. 06-42910002.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
www.hsvvvb.nl